Frånvaro

Frånvaroanmälan av elev kan göras via Telefon24

Telefon24 är en automatiserad telefontjänst där du som vårdnadshavare kan anmäla när ditt barn inte kan komma till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Du kan också fylla i frånvaron på nätet, via din föräldrainloggning.

Frånvaroanmälan sker varje dag som eleven är frånvarande, och måste ske före klockan 12.00 för att den ska gälla dagens datum.

Ring 0515 777 000*

*Eller använd något av följande nummer:

  • 0515 777 001 (information på Engelska)
  • 0515 777 002 (information på Arabiska)
  • 0515 777 003 (information på Somaliska)
  • 0515 777 004 (information på Pashto)
  • 0515 777 005 (information på Albanska)